Golfplaat 46.150.900 Rubabsorb
  • Golfplaat 46.150.900 Rubabsorb
Golfplaat 46.150.900 Rubabsorb - Is momenteel in backorder. Je mag het steeds aankopen, eens terug in stock starten we met de levering.

Toepassing

  • absorberen van condens in een niet-geïsoleerd gebouw
  • absorberen van condens in een gebouw met isolatie onder de dragende structuur
  • functionele gebouwen waar geen esthetische afwerking vereist is

Eigenschappen

  • absorbtievermogen: minimum 400g/m
  • brandklasse: M1
  • speciale behandeling: anti-schimmel volgens EN1104 

Om een blijvende werking van de rubabsorbfilm te garanderen is voldoende ventilatie vereist.
Op die manier kan de film overdag opdrogen

Montage

POm te vermijden dat water omhoog kruipt door de capillariteit, is het noodzakelijk de anti-condensfilm te neutraliseren met een vernis en toe te passen op de volgende zones:

A= de zone onderaan het dak en alle uitstekende gedeelten
B= de dwarse overlapzones

De breedte die met het vernis moet worden geneutraliseerd moet minimaal 200mm zijn.
Om het vernis goede te kunnen aanbrengen, dient de plaat te worden platgelegd.
De neutralisatie gebeurt door het vernis zorgvuldig aan te brengen tot verzadiging van de anti-condensfilm.
De aan te brengen hoeveelheid komt overeen met 1 pot voor 15 platen.

Standaarduitvoeringen

kant A: polyester silicone 25µ RAL 7016, 8012 dikte 0,75mm
kant B: rubabsorb film